Ineva Services Limited S.K.A.

ul. Melchiora Wańkowicza 3

40-384 Katowice

ue.aveni@eciffo


NIP: 1080012329

REGON: 145973144

KRS: 0000408829

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN